Werkwijze

Mirjam werkt uitsluitend na verwijzing door een arts. Zuigelingen en jonge kinderen met eet- drink- en slikproblemen worden door Mirjam bij voorkeur in hun thuissituatie behandeld. Daarvoor is het nodig dat erop de verwijzing ‘behandeling aan huis’ staat aangegeven.

Wanneer ouders contact opnemen, wordt eerst de hulpvraag besproken. Tijdens het gesprek wordt gevraagd naar gegevens in de voorgeschiedenis van het kind die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van de eet-, drink- of slikproblemen. Er wordt een afspraak gemaakt waarbij wordt gekeken naar een gunstig voedingsmoment in de thuissituatie zodat Mirjam tijdens het drinken, eten en slikken van het kind meekijkt.

Adviezen en een plan van aanpak worden met ouders besproken en indien mogelijk direct uitgeprobeerd. Van tevoren is niet te voorspellen hoe lang de begeleiding in totaal duurt.

Mirjam legt huisbezoeken af in de regio Arnhem-Noord, Arnhem-Centrum, Rheden, Velp en Oosterbeek.  Bij adressen buiten deze gebieden wordt indien mogelijk verwezen naar een collega. Het aantal afspraken varieert van de ernst van de problemen en het moment in het behandelproces. Een afspraak varieert van 30 tot 90 minuten.

Behandeling en begeleiding gebeurt indien nodig in samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, specialisten en logopedisten van afdelingen van ziekenhuizen en revalidatiecentra, (medisch) kinderdagverblijven en consultatiebureaus. Uiteraard wordt daarvoor aan de ouders vooraf toestemming gevraagd.

Bij de eerste afspraak ontvangen ouders documentatie met daarin praktijkinformatie over tarieven, afmelden bij verhindering, informatie naar derden, kwaliteit, klachten, privacy, identificatie in de zorg en over het meldpunt kindermishandeling.

Resultaat van het cliƫntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest