Prelogopedie

De ontwikkeling van eten en drinken na geboorte is een ingewikkeld proces waarin meerdere factoren een rol spelen. Soms gaat hierin iets mis en komt een kind niet vanzelf tot eten en drinken. Zo zijn er kinderen die niet of moeilijk drinken uit de borst of fles, kinderen die niet vanzelf gaan eten van de lepel of het kauwen moeilijk vinden. De problemen die ontstaan variëren van licht tot ernstig. Soms gaat het kind kokhalzen, spugen of zich verslikken. Sommige kinderen gaan zelfs voeding afweren of weigeren.

Na het in kaart brengen van de voorgeschiedenis, het onderzoek en het meekijken bij een voedingsmoment, wordt bekeken welke behandeling op dat moment mogelijk is. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het veranderen van de lichaamshouding van het kindje, het eten of drinken dat op een andere manier moet worden aangeboden, of aan het veranderen van de materialen die bij het eten of drinken gebruikt worden.

Ook wordt er meegedacht bij het afbouwen van sondevoeding. Als de eet-, drink- of slikproblemen gepaard gaan met een uitblijvende of afwijkende spraak- en taalontwikkeling, is het belangrijk dat ouders en kind op weg worden geholpen. Mirjam kan de communicatie in de preverbale en vroegverbale fase bij het jonge kind in kaart brengen en waar nodig op speelse en flexibele wijze ouders en kind ondersteunen met het aanleren van communicatieve functies.