Klachtenprocedure

Ik hoop dat mijn logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of therapie dan vind ik het fijn dat u dat met mij bespreekt. Als we er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Prelogo volgt deze klachtenregeling. Hieronder kunt u meer informatie terugvinden.

Informatie Klachten en geschillenregeling.pdf

Patientenklachtrecht en Beroepscode

Folder College van Toezicht

Klachtenloket Paramedici

Wkkgz