Preverbale logopedie

Leren eten, drinken en slikken voor baby’s en jonge kinderen.

 

Prelogopedie

Baby’s en jongen kinderen hebben soms problemen met eten, drinken en of slikken. Prelogopedie, ook wel preverbale logopedie genoemd, is erop gericht om baby en kind te helpen met het ontwikkelen van een natuurlijk eet-, drink- en slikgedrag.

meer over prelogopedie

Mirjam van den Berg

Mirjam van den Berg werkt sinds 2003 als prelogopedist. Zij behandelt eet-, drink- en slikproblemen bij baby’s en jonge kinderen en begeleidt de ouders van de kinderen.

meer over Mirjam

Verwijzing

Behandeling en begeleiding vindt plaats op verwijzing van een (huis)arts of specialist.

Vergoeding

Preverbale logopedie valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekeringen en wordt volledig vergoed.

Contact met Mirjam